Prijevoz

Kemokop d.o.o. je svoj razvoj započeo prijevozom i prodajom tereta bazirajući se na prijevozu korozivnih tekućina. Tokom godina rada isprofilirali smo se za prijevoz ADR robe, pretežno u cisternama.

Sva naša vozila posjeduju ADR certfikate dok su svi radnici također osposobljeni za prijevoz opasnih tereta. Trenutačno se vozni  park sastoji od 20 vozila prosječne starosti do 5 godina kojima se godišnje prijeđe više od 1.400.000,00 km.